bizi takip edin, instagram
Havuz Temizliği

İzmir Havuz Temizliği

İzmir ilimizin tüm merkezlerinde havuz temizliği ve havuz balans tankı temizliği hizmetleri vermekteyiz. İzmir havuz temizliği talepleriniz için lütfen temsilcinizle iletişim sağlayınız. Havuzlar genel olarak faaliyet alanlarında yüzme amaçlı yada süs dekoratif amaçlı kullanılan su depolama alanlarıdır. Yüzme havuzları yaz mevsiminde serinlemek için ve yüzme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanlardır. Havuz kullanımlarında direk muhafaza edilen suyla temas edilmiş olduğu için, sterilizasyon ve dezenfeksiyon oldukça mühim bir mevzudur. Yüzme havuz temizliği haftalık, aylık ve 6 aylık genel bakım benzer biçimde yapılmaktadır. Haftalık ve aylık havuz bakımlarında klor, ph dengesi kontrol edilir. 6 aylık genel havuz temizliğinde ise, havuzdaki mevcut su komple boşaltılır ve ayrıntılı temizlik dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilir. Süs havuzu temizliği ise sadece fiziksel kirlilik gerçekleştiği vakit yapılır. Süs havuzlarındaki biyolojik kirlenmenin, insan sağlığına münasebet edilmediği için bir tesiri bulunmaz. izmir genelinde yüzme ve süs havuzu temizliği hizmetlerini, ustalaşmış havuz operatör sertifikasına sahip ekiplerimizle vermekteyiz.

İzmir ilimiz genelinde havuz suyunda fizyolojik ve biyolojik kirlilik oluşturabilen birçok müessir bulunabilir. Bunlar; Yüzme ve serinleme amaçlı havuzların yoğun kullanması, Yüzme havuzundaki suyun devir daimini meydana getiren tankların kirliliği, Toz, toprak, muhit ve mevsimsel kirlilik sebepleri, Yüzme havuzlarını mesken tutan sinek ve böcekler, Yüzme havuzu suyunun kalitesi, Havuz kullananların üstündeki güneş yağı ve krem benzeri kimyasalları temizlemeden havuz girmeleri, İzmir ilimiz genelindeki yüzme havuzlarının periyodik olarak temizlenmemesi ve dezenfekte edilmemesi. Havuzlardaki izolasyonun bozulması ve havuz suyuna nüfuz etmesi, İzmir ilimiz genelindeki havuzlar düzenli olarak temizlenip bakımları yaptırılmadığında belirttiğimiz etkili durumlar sebebiyle kirlenirler. Yüzme amaçlı kullanılan havuzlardaki kirlilik iki biçimde kendini belli eder. Bunlardan ilki fizyolojik kirlenme doğrusu havuzda gözle gözüken çamur, sinek, yaprak benzeri cisimlerin bulunmasıdır. İkincisi ise biyolojik kirlenmedir. Biyolojik kirlilik oluşan bir havuzda kesinlikle rahatsızlık yapıcı bakteri, patojen, mantar ve mikroorganizmalar üremiş anlamına gelir. izmir havuz temizliği hizmetlerinde, hem fizyolojik hem de biyolojik dezenfeksiyon gerçekleşmektedir. Yüzme havuzlarındaki biyolojik kirlenmeden sebep üreyen bakterileri E.Coli, Enterekok ve Koliform olarak nitelendirebiliriz. En fazla karşılaştığımız Koliform toprak ve toz kaynaklı üreme gerçekleştirir. Kontrol altında tutulması gereken bir bakteri çeşididir. Hastalık yapıcıdır ve ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebilir. İZMİR genelinde bir diğer rahatsızlık yapıcı bakteri olan E.Coli ise direk dışkı kaynaklıdır. Bilindiği şeklinde havuzlardaki aslolan korku evlatların istem dışı dışkılamalarını test edememelidir. Böyle durumda E.Coli bakterisi direk bulaşma gösterir. Çok dikkat edilmesi ve fark edildiğinde direk tedbir katılımı gereken bir bakteridir. E.Coli bakterisi tespit edilen bir havuzdaki su hemen boşaltılmalı ve ayrıntılı dezenfeksiyon işlemine tabi tutulması gerekmektedir. izmir havuz temizliği sonrası uyguladığımız sanitasyon işlemleriyle, biyolojik kirlilik sonlandırılmaktadır. İzmir genelindeki havuz temizliği fiyatları, havuzun tonajı doğrusu m³ ölçülerek hesaplanır. Bu sebeple havuz temizliği ve dezenfekte randevusu sırasında, hizmet alan kurum yetkilisinin havuz ölçülerine vakıf olması gerekmektedir. Bir havuzun tonajı en x boy x yüksekli= ? Formülü ile hesaplanmaktadır. İzmir havuz temizliği işlemlerinde, hizmet verilecek havuzun süs veya yüzme maksatlı kullanıldığı, mühim değildir. Süs havuzu temizliği veya yüzme havuzu temizliği hizmetlerinde uygulanan metot değişmez. Sadece yüzme havuzu genel temizliğinde, hizmet sonrası sanitasyon işlemi de gerçekleştirilmelidir. İzmir havuz temizliği hizmeti veren firmaların haiz olması ihtiyaç duyulan birtakım yeterlilik belgeleri bulunmaktadır. Bunların Başında ilgili firmanın Sağlık Bakanlığından hak kazanılmış biyosidal tatbik izin belgesi gelir. Bunun haricinde İSO 9001, marka tescilleri, OSGB sözleşmeleri, GSM ruhsatı da kesinlikle sorgulanmalıdır. Bu belgelerin geçerlilikleri kesinlikle hizmet alan kuruluş tarafınca dikkatlice denetlenmelidir. İzmir genelinde havuz temizliği gerçekleştirecek personellerinde kalifikasyon belgeleri eksiksiz olmalıdır. Havuz operatör sertifikası, hijyen ve mesleki yeterlilik belgeleri, portör raporları, iş güvenliği sertifikaları mutlaka personellerin gerçek sahibi olması icap eder. Tekdez Kurumsal; İZMİR ilimizin tüm merkez ve bölgelerinde havuz temizliği, havuz balans tankı temizliği hizmetleri vermektedir. Havuz temizliği ve havuz balans tankı temizliği birlikte ilerletilmesi gereken işlemler bütünüdür.

İzmir ilimizde havuz temizliği iyi mi yapılır? İzmir ilimizdeki havuz temizliği işlemleri planlanama meydana getirilen günde, temizlik personellerine havuz boş teslim edilmelidir. Dipte kalan azca su, dalgıç motorlar vesilesiyle tahliye edilir. İzmir ilimizdeki havuz temizliğine başlamadan ilkin; Tekdez Kurumsal profesyonel ekiplerimiz gerekli iş güvenliği önlemlerini uyguladıktan sonrasında, tek kullanımlık hijyen kıyafetlerini giyerler. Yüzme havuzu dibindeki balçık, çamur, kum, toprak, taş, yaprak ve her türlü kirlilik havuz dışarısına izole edilir. Yüzme havuzu yıkama işlemlerinde en az 150 tazyik kapasitesine haiz su kompresörleri kullanılmalıdır. Havuz bütün iç yüzeyi bu kompresörler yıkanır. izmir genelindeki hizmet verdiğimiz havuzun bütün iç yüzeyine sırt pülverizatörü ile Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektan sıkılır. Yüzme havuzunun tüm zemin ve yanal duvarları yumuşak telli fırça ile fırçalanır. Bu işlemde sert fırça kullanımı derz aralarını boşaltabileceği için yumuşak fırça tercih edilmelidir. Yumuşak telli fırça kullanılması, derzlerin mukavemetini sarsmaz. Yüzme havuzu temizliğinde dezenfektan maddeyle fırçalama işleminden sonra, 150 Bar basınçlı su kompresörüyle yıkama işlemi gerçekleştirilir. Yüzme havuzunun basınçlı suyla yıkama işleminden sonra tekrar dalgıç motorlar çalıştırılır ve pis su havuz dışarısına atılır. Tüm işlemler sonrası son bir havuz yıkama ve durulama işleminden sonra, havuz dibinde su ya da herhangi bir kalıntı olmayacak biçimde havuzdan çıkılmalıdır. izmir genelinde hizmet verdiğimiz ve kontrolleri meydana getirilen havuz, sıhhatli kullanıma teslim edilir. Bu metot ve yöntemlerle yüzme havuzu temizliği ve dezenfekte hizmetinin profesyonel olarak tamamlanmaktadır. izmir genelinde hizmet verdiğimiz yüzme havuzlarının %100 sağlıklı kullanılması için havuz denge tanklarının da temizliği dikkatsizlik edilmemelidir. Bunun nedeni havuz temizliği yapıldığında şayet ki havuz denge tankı temizliği yapılmazsa işlemler tabiri caiz ise yarım kalır. Havuz balans tankları, havuzdaki suyun devir daim yapıldığı depolardır. Bütün kirlilik bu tanklarda birikir. Bu sebeple havuz temizliğiyle birlikte, havuz denge tankı temizliği mutlaka yapılmalıdır. İzmir ilimizde havuz denge tankı temizliği iyi mi yapılır? Hizmet gününden önce havuzun boşaltılması ve gerekli tahkim edevatların toplanması için randevu günü belirlenir. Randevu günü belirlenmesinden sonra havuz denge tankı içindeki su, hizmet alan kuruluş yetkilisi tarafınca boşaltılır. Tekdez Kurumsal havuz temizlik operatörlerimiz, gerekli iş güvenliği önlemlerini aldıktan sonra tek kullanımlık hijyen giysileri ile donanır, İzmir ilimizdeki hizmet verdiğimiz havuz balans tankı içinde kalan az miktardaki su yere 0,1 mm çekiş kapasitesine sahip pompalar ile depo dışarısına tahliye edilir, Dipte oluşan balçık, balçık ve benzeri maddeler tank dışarısına tahliye edilir, Havuz denge tankının tüm zemin ve yanal duvarlar leke sökücü madde ile fırçalanarak temizlenir. Kullanılan fırçanın sert telli bulunmasına dikkat edilir, şu sebeple havuz denge tankının zemin ve yanal duvarları kullanım amacına bağlı olarak, yağlı ve yapışkanımsı bir durumdadır. Çözülmesi zordur. En az 150 Bar basınca sahip kompresörler ile tank içi bütün zemin ve yanal duvarlar yıkanır. ”Basınçlı su mevcut alana 1 metre uzaklıktan vurulur” ve kirli su tank dışarısına tahliye edilir, Yıkama işleminden sonra son bir durulama işlemi yapılıp izmir ilimizdeki hizmetini tamamladığımız havuz balans tankı sağlıklı kullanıma teslim edilir. Havuz temizliği ve dezenfeksiyon hizmetlerinde kuruluşumuz, bütün yetki ve nitelik sertifikaları eksiksiz personelleri tarafınca vermektedir. Firmamızdan istek ettiğiniz havuz temizliği işlemlerine, bizzat havuz operatörü sertifikasına sahip profesyoneller destek vermektedir. Sektörünün önder kuruluşu Tekdez Kurumsal olarak izmir havuz temizliği hizmetini,Sağlık Bakanlığı yetki ve izin belgelerimizle profesyonel metotlar kullanarak vermekteyiz. izmir ilimiz genelinde oluşabilecek havuz temizliği ve havuz balans tankı temizliği talepleriniz için alan kişi temsilcinizden randevu talep edebilirsiniz.